Naš spletni portal uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

Logo
Dobrodošli na spletni strani Sindikata železniškega prometa Slovenije. Spletna stran je namenjena sprotnemu obveščanju naših članic in članov, vseh zaposlenih v podjetju Slovenske železnice d.o.o, hčerinskih podjetjih in drugih podjetjih ter širše slovenske javnosti o dogajanjih tako v sindikatu kot tudi znotraj slovenskih železnic.

Pristopna izjavaOstali obrazci

Skupščina

Skupščina je najvišji organ sindikata, ki jo sestavljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delegata na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega. Število delegatov pridruženih sindikalnih organizacij pa se določi s pridružitveno pogodbo.
Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti:
-    sprejema statut in druge splošne akte sindikata ter njihove spremembe in dopolnitve,
-    sprejema usmeritve, programe in plane sindikata,
-    sprejema finančni načrt in zaključni račun,
-    voli in razrešuje predsednika sindikata,
-    potrjuje imenovanja in razrešitve sekretarja in dveh podpredsednikov sindikata ter štirih članov nadzornega odbora,
-    imenuje častne člane sindikata,
-    voli in razrešuje predsednika nadzornega odbora,
-    voli in razrešuje predsednike in člane komisij, ki jih ustanovi,
-    obravnava poročila glavnega in nadzornega odbora ter drugih odborov in komisij,
-    na predlog glavnega odbora odloča o združevanju z drugimi sindikati,
-    opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.

Zapisnik skupščine 05.04.2011

Zapisnik skupščine 11.05.2012

Zapisnik skupščine 26.04.2013 

Zapisnik skupščine 11.04.2014

Zapisnik korespondenčne skupščine SŽPS – 06.01.2015

Zapisnik skupščine 24.04.2015

Zapisnik skupščine SŽPS – 04.05.2016

Zapisnik skupščine SŽPS – 19.05.2017

Zapisnik skupščine – 24.04.2018

Zapisnik skupščine SŽPS – 16.4.2019

Zapisnik skupščine SŽPS – 03. 07. 2020