Naš spletni portal uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

 

Glavni odbor

Glavni odbor vodi sindikat med dvema skupščinama, ki ga po funkciji sestavljajo predsedniki vseh območnih odborov, ali njihovi namestniki, ali zastopniki, predsednik in sekretar sindikata ter oba podpredsednika, kadar le-ta nista hkrati tudi predsednika območnih odborov.
Glavni odbor sindikata ima naslednje naloge in pristojnosti:
–    zagotavlja izvajanje in spoštovanje določb tega statuta in drugih splošnih aktov ter usmeritev, programov in planov sindikata,
–    obravnava družbeni, ekonomski in socialni položaj članstva in pripravlja ustrezne predloge za izboljšanje le-tega,
–    po preučitvi predloga kolektivne pogodbe pooblašča predsednika sindikata za podpis le-te,
–    sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih usmeritev, programov in planov,
–    pri delodajalcu posreduje in uveljavlja dogovorjene sindikalne zahteve in se pogaja z njim,
–    odloča o uvedbi stavke,
–    odloča o potrebah po sklepanju pogodb o delu za opravljanje strokovnih in administrativnih del,
–    odloča kot drugostopenjski organ o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov,
–    imenuje in razrešuje stalne in občasne odbore in komisije in določa njihove naloge,
–    izdaja sindikalno glasilo,
–    razpolaga s sredstvi za namene, kot je to določeno s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata ter programi in finančnim načrtom,
–    usklajuje delo območnih odborov in jim daje smernice in navodila za njihovo delo,
–    opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata in za katere ni izrecno pristojna skupščina.

Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas
Pridruži se nam
Pristopna izjava

Copyright by SŽPS. All rights reserved.

Copyright by SŽPS. All rights reserved.