Naš spletni portal uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ sindikata, ki jo sestavljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delegata na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega. Število delegatov pridruženih sindikalnih organizacij pa se določi s pridružitveno pogodbo.
Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti:
–    sprejema statut in druge splošne akte sindikata ter njihove spremembe in dopolnitve,
–    sprejema usmeritve, programe in plane sindikata,
–    sprejema finančni načrt in zaključni račun,
–    voli in razrešuje predsednika sindikata,
–    potrjuje imenovanja in razrešitve sekretarja in dveh podpredsednikov sindikata ter štirih članov nadzornega odbora,
–    imenuje častne člane sindikata,
–    voli in razrešuje predsednika nadzornega odbora,
–    voli in razrešuje predsednike in člane komisij, ki jih ustanovi,
–    obravnava poročila glavnega in nadzornega odbora ter drugih odborov in komisij,
–    na predlog glavnega odbora odloča o združevanju z drugimi sindikati,
–    opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.

Zapisnik skupščine 05.04.2011
Zapisnik skupščine 11.05.2012
Zapisnik skupščine 26.04.2013
Zapisnik skupščine 11.04.2014
Zapisnik korespondenčne skupščine SŽPS – 06.01.2015
Zapisnik skupščine 24.04.2015
Zapisnik skupščine SŽPS – 04.05.2016
Zapisnik skupščine SŽPS – 19.05.2017
Zapisnik skupščine – 24.04.2018
Zapisnik skupščine SŽPS – 16.4.2019
Zapisnik skupščine SŽPS – 03. 07. 2020
Zapisnik korespondenčne skupščine – 20.4.2021

Zapisnik skupščine SŽPS – 11. 05. 2022

 

Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas
Pridruži se nam
Pristopna izjava

Copyright by SŽPS. All rights reserved.

Copyright by SŽPS. All rights reserved.