Naš spletni portal uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

 

Skupščina SŽPS 2020

10. julija, 2020

Najvišji organ sindikata SŽPS je skupščina, ki jo sestavljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delegata na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega.

Letošnja volilna skupščina je v petek, 3. julija, potekala v Ljubljani v City hotelu na Dalmatinovi 15. Udeležilo se je je vseh 38 povabljenih delegatov. Po otvoritvi skupščine in imenovanju delovnega predsedstva ter potrditvi dnevnega reda je poročilo o delu za obdobje med dvema skupščinama podal predsednik sindikata Milorad Šljivić.

Poudarjeno je bilo, da je sodelovanje z drugimi sindikati dobro in da prinaša pozitivne rezultate. Od zadnje skupščine se je naše članstvo povečalo. Ustanovljena sta bila dva nova Območna odbora, OO SUŽ in OO PO Postojna, za administrativno pomoč smo ponovno pridobili tajnico. Podpisana sta bila dva dogovora, prvi v letu 2019 o povišanju plač in drugi o kriznem dodatku.

V preteklem letu so bile volitve za svete delavcev, ki so bile za naš sindikat zelo uspešne. Poslovanje in zasedenost počitniških zmogljivosti se je, glede na pretekla leta, izboljšalo, trend se je nadaljeval tudi v letu 2020, ko so bili termini zasedeni vse do meseca septembra. Žal je prišlo do epidemije COVID-19 in terme so bile zaprte tri mesece. Epidemija je bistveno zaznamovala spomladansko obdobje delovanja celotne družbe, kot tudi sindikata.

Ob koncu svoje točke je predsednik Šljivić podelil posebna darila in zahvale Sakibu Galiću (za dolgoletno delo v sindikatu), Draganu Malinoviću (za delo v novo ustanovljenem OO PO Postojna) in Miranu Prnaverju (za delo v OO Zidani Most). V razpravi so bila obravnavana vprašanja o izkoriščenosti letnega dopusta in plačilu le-tega, podpisovanju pogodb ob odhodu v pokoj, nadurnem delu, pomanjkanju delavcev na določenih delovnih mestih.

Sledilo je še poročilo predsednika nadzornega odbora, ki ga je predstavil Stanko Jezovšek. Poslovanje OO je bistveno boljše, kot je bilo. SŽPS izkazuje negativni poslovni izid, ki je posledica nakupa daril za člane ob 30-letnici sindikata. NO predlaga ločitev novoletnega in jubilejnega darila. Pri počitniških kapacitetah so tudi boljši rezultati. Predvsem je bila v letu 2019 zelo dobra zasedenost počitniških zmogljivosti. Po razpravi sta bili obe poročili potrjeni.

Pri finančnem poročilu za leto 2019 je bilo pojasnjeno, zakaj je prišlo do primanjkljaja pri tekočem poslovanju. Za finančni plan je bilo sprejeto povečanje sredstev za novoletna darila članov. Sledil je še sprejem finančnega plana za letošnje leto. Na tokratni skupščini so bile izvedene volitve za predsednika SŽPS in predsednika nadzornega odbora SŽPS. Za predsednika SŽPS je bil za štiriletno obdobje izvoljen Milorad Šljivić. Za predsednika nadzornega odbora SŽPS pa je bil izvoljen Boštjan Povše.

Tako je tudi letošnja skupščina pregledala delo v preteklem letu in si zadala načrte za delo vnaprej. Upamo, da bomo s skupnimi močmi pri tem karseda uspešni.

Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Robi L. Horvat

Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas
Pridruži se nam
Pristopna izjava

Copyright by SŽPS. All rights reserved.

Copyright by SŽPS. All rights reserved.