Naš spletni portal uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z upokojevanjem in programom reševanja presežnih delavcev

28. novembra, 2012

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z upokojevanjem in programom reševanja presežnih delavcev


Vprašanja in odgovori glede upokojevanja in reševanja presežnih delavcev

1. Kaj se zgodi v primeru, če me zavod za zaposlovanje ne vzame, bom ostal na cesti?
Ni razloga, da vas zavod ne bi vzel, če izpolnjujete predpisane zakonske pogoje. V primeru, da je kaj narobe s pokojninsko dobo (npr. niso bili plačani prispevki pri drugih delodajalcih izven Skupine SŽ,…) in zaradi tega ne izpolnjujete pogojev za upokojitev oz. za prejemanje nadomestila na zavodu za zaposlovanje, se vas sprejme nazaj v delovno razmerje in sicer brez prekinitve delovnega razmerja.
2. Kaj se zgodi, če se po končanem prejemanju nadomestila na zavodu za zaposlovanje ne bom mogel upokojiti?
Po izteku prejemanja nadomestila na zavodu zaposlovanje se boste upokojili enako kot če bi bili zaposleni, saj vam zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje vse do izpolnitve pogojev za upokojitev.
3. Kaj se zgodi, če se med časom, ko prejemam nadomestilo na zavodu spremeni pokojninska zakonodaja?
Po dosedanjih izkušnjah so se delavcem, ki so se prijavili na zavod za zaposlovanje pred spremembo zakonodaje, upoštevali pogoji za upokojitev po veljavni zakonodaji pred spremembo. V primeru, da vas kljub temu doleti nova zakonodaja in se ne boste mogli upokojiti se vas sprejme nazaj v delovno razmerje.
4. Kaj se zgodi, če mi zavod za zaposlovanje najde drugo službo?
Teoretična možnost sicer obstaja, vendar je verjetnost zelo majhna. V tem primeru bi sicer delo morali sprejeti, sicer bi izgubili pravico do prejemanja nadomestila. Iz dosedanjih primerov oz. informacij, ki jih imamo so se vsi naši delavci upokojili neposredno iz zavoda zaposlovanje. Glede na situacijo v Sloveniji je med brezposelnimi veliko število mladih, zato je malo verjetno, da ravno vam, ki ste dejansko pred upokojitvijo najdejo drugo zaposlitev.
5. Ali bom imel kaj nižjo pokojnino zaradi tega, ker bom do upokojitve na zavodu?
NE, ker se vam bo pri izračunu pokojninske osnove upoštevalo 18 najugodnejših let.
6. Ali moram sam plačevati prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, ko bom na zavodu?
NE, te prispevke vam bo plačeval zavod za zaposlovanje, tako da vam delovna doba teče kot če bi bili zaposleni, ravno tako vam zavod uredi osnovno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa boste plačevali tako kot sedaj, ko ste zaposleni.
7. Ali si moram sam dokupiti pokojninsko dobo (vojaški rok, študij, kmetijska dej.,…)?
DA, na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) morate sami vložiti vlogo za dokup (obrazec je tudi na njihovi spletni strani) in ko prejmete odločbo le-to takoj dostavite delodajalcu.
8. Ali si moram sam zagotoviti sredstva za dokup pokojninske dobe (vojaški rok, študij, kmetijska dej.,…)?
NE, sredstva za dokup vam zagotovi delodajalec na podlagi posebnega dogovora, kar se poračuna pri izplačilu odpravnine. Sredstva se nakažejo na vaš osebni račun, katera potem v skladu s prejeto odločbo nakažete na račun ZPIZ-a (v 15 dneh od prejema odločbe).
9. Ali bom imel zaradi dokupa pokojninske dobe nižjo odpravnino?
NE, razen v primeru ko bi skupen bruto strošek dokupa in odpravnine presegel znesek 25.000 €.
10. Kje dobim podrobnejše informacije o izračunu in višini odpravnine?
Informacije dobite pri kadrovskem delavcu v vaši družbi ali v Področju za organizacijsko-pravne zadeve in kadre. Seznam kontaktnih oseb je objavljen.
11. Ali bom imel zaradi dokupa pokojninske dobe nižjo pokojnino?
NE, če boste več kot 12 mesecev pred upokojitvijo prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba.
12. Ali se bodo pri izračunu odpravnine upoštevale znižane plače?
NE, osnova za izračun je povprečje treh plač delavca pred uveljavitvijo ukrepa znižanja plač.
13. Ali se je možno dogovoriti tudi o višji odpravnini?
NE, kriteriji za izračun višine odpravnine so za vse delavce enotni.
14. Ali lahko prejmem večji neto znesek odpravnine, če si mi izplača v več obrokih?
NE, ker se pri obračunu akontacije dohodnine že upošteva davčna stopnja porazdeljena na celo koledarsko leto. Tudi v primeru, da se bi del odpravnine izplačal v naslednjem koledarskem letu to ne pomeni manjše davčne obveznosti, ker to vpliva tudi na povečano obdavčitev ostalih dohodkov iz tekočega koledarskega leta (pokojnine, nadomestila na zavodu,…).
15. Ali bom od prejete odpravnine kot presežni delavec plačal dohodnino?
Pri izplačilu neto odpravnine se s strani delodajalca plačajo tudi prispevki in akontacija dohodnine. Doplačilo dohodnine se tako lahko pojavi le v primeru, ko se spremenijo druge okoliščine (npr.: ko ima delavec poleg nadomestila na zavodu tudi morebitne druge prihodke, spremembe pri uveljavljanju olajšav za družinske člane, ipd.).
16. Ali se mi izplača neizkoriščeni dopust?
DA, tako pri upokojitvi kot pri vključitvi v program reševanja presežnih delavcev, se morebitni neizkoriščeni del dopusta izplača skupaj z zadnjo plačo in sicer v 100% višini. Pri upokojitvi se izplača odškodnina za morebitni neizkoriščeni dopust v primeru, da do 30.6.2012 podpišete sporazum, da se boste upokojili do konca leta 2012.
17. Ali se lahko rešujem po načinu 5, čeprav nisem mlajša kategorija delavcev?
NE, ker se pri vseh zaposlenih upošteva načelo zagotavljanja socialne varnosti z najnižjimi možnimi stroški.
18. Kakšna bo višina moje pokojnine?
Za izračun višine pokojnine se morate obrniti na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glede na to, da valorizacijski količnik za preračun pokojninskih osnov vsako leto pada, podaljševanje pokojninske dobe ne prinaša pričakovano višje pokojnine.
19. Kakšni so pogoji za upokojitev?
Vse o pogojih za upokojitev v letu 2012 najdete na naslednji spletni povezavi: http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/uveljavljanjepravic/splosno/starostnapokojnina .
20. Ali dobim kot presežni delavec po izteku roka prejemanja nadomestila na zavodu za zaposlovanje še redno odpravnino ob upokojitvi?
NE, je pa znesek kot bi znašala redna odpravnina ob upokojitvi upoštevan pri izračunu odpravnine presežnemu delavcu. Znesek kot bi znašala redna odpravnina ob upokojitvi pa se ne upošteva pri izračunu odpravnine v primeru načina reševanja 5 (mlajše kategorije delavcev).
21. Kaj se zgodi, če sklenem avtorsko pogodbo v času, ko sem prijavljen na zavodu za zaposlovanje?
V primeru, da znesek po avtorski pogodbi ne presega 200 € neto na mesec, le-to ne bo vplivalo na višino vašega nadomestila, ki ga boste prejemali na zavodu za zaposlovanje. V primeru, da pa znesek presega 200 € neto na mesec, se vam razlika nad 200 € v polovični višini odšteje od nadomestila, ki ga boste prejemali na zavodu. (npr. če prejmete po avtorski pogodbi 300 € neto na mesec, dobite 50 € neto manj nadomestila na zavodu za tisti mesec).
22. Ali se mi zmanjša število dni dopusta glede na sprejeti dogovor, če se letos upokojim oz. mi preneha delovno razmerje kot presežnemu delavcu?
NE, v tem primeru se vam število dni dopusta ne zmanjša.
23. Ali se mi karkoli spremeni v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, ko mi bo prenehalo delovno razmerje in bom prejemal nadomestilo na zavodu za zaposlovanje?
NE, v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem se vam za čas prejemanja nadomestila na zavodu za zaposlovanje nič ne spremeni. Prav tako ne vzdrževanim družinskim članom, če imajo stalno bivališče v Sloveniji, oziroma imajo prijavljeno začasno bivališče v Sloveniji več kot 3 mesece (gre za primere,ko so vzdrževani družinski člani iz druge države).
Področje za organizacijsko-pravne zadeve in kadre

 

Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas
Pridruži se nam
Pristopna izjava

Copyright by SŽPS. All rights reserved.

Copyright by SŽPS. All rights reserved.